Välkommen till oss

Vi hjälper industrier i Sverige att få rätt person på rätt plats

Offert förfråganLediga jobbBoka personalUtbildningar

Övrig information från Nordecta gällande beställningar som sker på nya uppdrag.

När en beställning görs oavsett om det är ett tidigare uppdrag eller helt nytt så skall det i beställningen stå vilket registreringsnummer på ekipage man skall köra. Samt beräknad arbetstid per uppdrag.

Nordecta ansvarar för att chaufförerna har skyddsskor och varselkläder och arbetshandskar. Övrig utrustning som skyddshjälmar och liknande skall beställaren tillhandahålla.

Det ligger på beställaren att så tydligt som möjligt bidra med information om uppdraget. Exempelvis vilka orter som skall köras eller om vissa kunder har speciella stängningstider som måste passas. Eller om man har speciella portar som man alltid lossar och lastar på.

Vi debiterar alltid minimum 8 timmar per arbetstillfälle. Övertid debiteras om arbetets tid överstiger beställt uppdrag. Om beställning gjorts utan att specificera planerad arbetstid kommer övertid att debiteras efter 8 timmars arbetstid.

Vi kommer dra av en timme per arbetsdag för rast. Då rast nummer 2 inte är frivillig eller oftast planerad. Vill kund vi skall göra avdrag för rast två så skall den vara planerad enligt schema.

Vid händelse av tillbud så är det beställarens försäkringar som kliver in. Nordecta står ej för skador på utrustning eller gods. Nordecta står för försäkringar gällande chauffören och eventuella skador och dödsfall på chauffören. Nordecta ansvarar för att så skyndsamt som möjligt ha en annan chaufför på plats nästkommande dag.

Om kunden avbokar ett beställt uppdrag så debiterar vi administrationskostnad på 1200kr om vi redan hunnit bekräfta med er och bokat en chaufför för uppdraget. Annars om chaufför ej är bekräftad så debiteras en administration kostnad på 800kr.

Vid högtider så debiterar vi dubbel taxa om det finns chaufförsbehov. (Exempel Julafton)

Då våra chaufförer ej innehar tank kort så är det viktigt att lastbilen som chauffören ska nyttja alltid är fulltankad och även att det finns nya munstycken för alkomätare i hytten. Skall vi stå för munstycke så måste vi veta vilken modell som sitter i lastbilen.

Priser och vilka kostnader vid tillbud Nordecta tar varierar beroende på om vi har samarbetsavtal eller inte. För att teckna ett samarbetsavtal var vänlig kontakta Alex Lindqvist eller Jeanette Jansson.

Om inget annat arrangemang gjorts med specifik kund så gäller följande! Om beställning görs 24 timmar innan uppdragsstart (ej helger) och man inte har samarbetsavtal med Nordecta så har vi en timkostnad på 365kr per timme. Skall uppdraget starta innan vi haft 24 timmar på oss så debiteras 370kr per timme för det aktuella uppdraget. Exempel: Man behöver en chaufför på måndag samma dag man ringer och sedan en på Tisdag. Då kommer måndagen debiteras efter 370kr kostnaden. Och Tisdagen blir 365kr.OB och övertid debiteras separat.

 

Jag har läst och förstår informationen.*