Välkommen till oss

Vi hjälper industrier i Sverige att få rätt person på rätt plats

EgenanställningLediga jobbBoka personalUtbildningar

Övrig information från Nordecta gällande beställningar som sker på nya uppdrag.

När en beställning görs oavsett om det är ett tidigare uppdrag eller helt nytt så skall det i beställningen stå vilken arbetsplats man skall vara på. Samt beräknad arbetstid per uppdrag.

Nordecta ansvarar för att konsulten har skyddsskor och varselkläder och arbetshandskar. Övrig utrustning som skyddshjälmar och liknande skall beställaren tillhandahålla.

Det ligger på beställaren att så tydligt som möjligt bidra med information om uppdraget. Exempelvis vilka lokaler som skall brukas eller om vissa kunder har speciella stängningstider som måste passas. Eller om man har speciella grindar som man alltid skall bruka. Vi debiterar alltid minimum 8 timmar per arbetstillfälle.  Övertid debiteras om arbetets tid överstiger beställt uppdrag. Om beställning gjorts utan att specificera planerad arbetstid kommer övertid att debiteras efter 8 timmars arbetstid.

Vid händelse av tillbud så är det beställarens försäkringar som kliver in. Nordecta står ej för skador på utrustning eller lokal. Nordecta står för försäkringar gällande konsulten och eventuella skador och dödsfall på arbetaren. Nordecta ansvarar för att så skyndsamt som möjligt ha en annan konsult på plats nästkommande dag.

Om kunden avbokar ett beställt uppdrag så debiterar vi administrationskostnad på 1200kr om vi redan hunnit bekräfta med er och bokat en konsult för uppdraget. Annars om konsult ej är bekräftad så debiteras en administration kostnad på 800kr.

Priser och vilka kostnader vid tillbud Nordecta tar varierar beroende på om vi har samarbetsavtal eller inte. För att teckna ett samarbetsavtal var vänlig kontakta Nordectas administration eller Jeanette Jansson.

 

Jag har läst och förstår informationen.*